CONFIANÇA

TRANSPARÈNCIA

RESPONSABILITAT

 

QUI SOM

Assessoria Jurídica Calderón és una empresa de serveis jurídics i d’administració de finques amb més de 30 anys d’història.

 

El nostre equip està format per Advocats i Administradors de Finques col·legiats de dilatada experiència en diferents branques del Dret i l’Administració de Finques. La nostra filosofia es basa en garantir al client un tracte personalitzat i basat en les seves necessitats pròpies, prestant un servei caracteritzat per l’honestedat, la transparència i la responsabilitat.

 

Les recomanacions dels nostres clients són la nostra millor carta de presentació.

 
DRET CIVIL

 

Actuem en matèries pròpies del Dret Privat tals com contractes de compra- venda, lloguers, accidents de trànsit, indemnitzacions de tot tipus, des- nonaments, reclamacions a morosos, etc.

DRET DE FAMÍLIA

 

DRET ADMINISTRATIU

 

Assumim la defensa de qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat administrativa dels òrgans de les Adminstracions Públiques de qualsevol índole (Estat, Comunitats Autònomes, Administració Local i Organismes Autònoms) en totes aquelles matèries que exigeixen l’aplicació de normes del Dret Administratiu dels nostres clients: responsabilitat patrimonial de l’administració (caigudes a la via pública, etc), procediments sancionadors (multes de tràfic), recursos contenciós-administratius, etc

DRET PENAL

 

Comptem amb una àmplia experiència a totes aquelles qüestions relacionades amb el Dret Penal: delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic (furts, robatoris, estafes, apropiacions indegudes, danys), delictes societaris, delictes contra els drets dels treballadors, delictes informàtics, judicis de faltes, etc.

ADVOCATS

ÀREES

Pretenem posar a la seva disposició tot el coneixement, experiència, dedicació i com promís del nostre equip d'advocats.

Atorguem un tracte persona litzat a cada client, buscant solucions òptimes a cada cas. Sense ànim exhaustiu i a títol d'exemple, entre els nostres serveis legals, destaquem les següents àrees:

Realitzem una gestió integral de la comunitat, de conformitat amb les atribucions que estableix l’article 553-18 de la vigent Llei del Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal, que disposa: 

ADMINISTRADORS DE FINQUES

El nostre despatx, compost per Administradors de Finques col·legiats, ofereix  als nostres clients, més enllà de les atribucions legals, els següents serveis:

 • Constitució de Comunitat, per les finques que així ho requereixin.

 •  

 • Legalització del Llibre d’Actes de la Comunitat.

 •  

 • Inscripció de la finca a la Delegació d’Hisenda corresponent i realització dels tràmits necessaris per a aconseguir la concessió del seu C.I.F.

 •  

 • Obertura i gestió de la llibreta bancària titularitat de la Comunitat de Propietaris.

 •  

 • Emissió i gestió del cobrament de rebuts mensuals, corresponents al Pressupost ordinari i extraordinari.

 •  

 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la comunitat de caràcter periòdic i regular, així com d’altres de caràcter extraordinari, a fi de mantenir un correcte funcionament de tots i cadascun dels serveis de l’immoble.

 •  

 • Liquidació anual de despeses i ingressos, detallant totes les despeses, agrupats per partides, enviant còpia a tots els propietaris.

 •  

 • Elaboració del Pressupost anual de despeses.

 •  

 • Convocatòria i assistència, per part de personal especialitzat, a totes les reunions ordinàries i extraordinàries necessàries durant l'exercici, sense límit ni càrrec addicional.

 • Redacció i enviament, a tots els propietaris, de les actes de les Juntes de la Comunitat i transcripció al Llibre d’Actes.

 •  

 • Si la Comunitat així ho requerís, facilitarem pressupostos d’obres pel manteniment i conservació de la finca, que hauran de ser aprovats pels membres de la Junta o la presidència segons els requisits legals.

 •  

 • Gestionem la tramitació de sinistres, que puguin succeir a la seva Comunitat, amb la Companyia d’assegurances de la Comunitat, realitzant un seguiment continu, fins la seva total resolució.

 
LA NOSTRA ADREÇA

C/ Major, 66 Local 3 - 08921 Santa Coloma de Gramenet - Barcelona

Correu e: info@asesoriacalderon.com
Tel:  933 850 602

Fax: 933 858 633

Horari: 

Matins de 9 a 14 hores (de dilluns a divendres)

Tardes de 17 a 20 hores (de dilluns a dijous)

Clica per trobar-nos al mapa!

CONTACTE

Formulari de Contacte

Gràcies per contactar-nos. Et respondrem el més aviat possible.