top of page

CONFIANÇA

TRANSPARÈNCIA

RESPONSABILITAT

QUI SOM

QUI SOM

Assessoria Jurídica Calderón és una empresa de serveis jurídics i d’administració de finques amb més de 30 anys d’història.

 

El nostre equip està format per Advocats i Administradors de Finques col·legiats de dilatada experiència en diferents branques del Dret i l’Administració de Finques. La nostra filosofia es basa en garantir al client un tracte personalitzat i basat en les seves necessitats pròpies, prestant un servei caracteritzat per l’honestedat, la transparència i la responsabilitat.

 

Les recomanacions dels nostres clients són la nostra millor carta de presentació.

ADVOCATS
DRET CIVIL

 

Actuem en matèries pròpies del Dret Privat tals com contractes de compra- venda, lloguers, accidents de trànsit, indemnitzacions de tot tipus, des- nonaments, reclamacions a morosos, etc.

DRET PENAL

 

Comptem amb una àmplia experiència a totes aquelles qüestions relacionades amb el Dret Penal: delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic (furts, robatoris, estafes, apropiacions indegudes, danys), delictes societaris, delictes contra els drets dels treballadors, delictes informàtics, judicis de faltes, etc.

DRET DE FAMÍLIA

 

DRET ADMINISTRATIU

 

Assumim la defensa de qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat administrativa dels òrgans de les Adminstracions Públiques de qualsevol índole (Estat, Comunitats Autònomes, Administració Local i Organismes Autònoms) en totes aquelles matèries que exigeixen l’aplicació de normes del Dret Administratiu dels nostres clients: responsabilitat patrimonial de l’administració (caigudes a la via pública, etc), procediments sancionadors (multes de tràfic), recursos contenciós-administratius, etc

ADVOCATS

ÀREES

Pretenem posar a la seva disposició tot el coneixement, experiència, dedicació i com promís del nostre equip d'advocats.

Atorguem un tracte persona litzat a cada client, buscant solucions òptimes a cada cas. Sense ànim exhaustiu i a títol d'exemple, entre els nostres serveis legals, destaquem les següents àrees:

ADMINISTRADORS DE FINQUES

Realitzem una gestió integral de la comunitat, de conformitat amb les atribucions que estableix l’article 553-18 de la vigent Llei del Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal, que disposa: 

El nostre despatx, compost per Administradors de Finques col·legiats, ofereix  als nostres clients, més enllà de les atribucions legals, els següents serveis:

 • Constitució de Comunitat, per les finques que així ho requereixin.

 •  

 • Legalització del Llibre d’Actes de la Comunitat.

 •  

 • Inscripció de la finca a la Delegació d’Hisenda corresponent i realització dels tràmits necessaris per a aconseguir la concessió del seu C.I.F.

 •  

 • Obertura i gestió de la llibreta bancària titularitat de la Comunitat de Propietaris.

 •  

 • Emissió i gestió del cobrament de rebuts mensuals, corresponents al Pressupost ordinari i extraordinari.

 •  

 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la comunitat de caràcter periòdic i regular, així com d’altres de caràcter extraordinari, a fi de mantenir un correcte funcionament de tots i cadascun dels serveis de l’immoble.

 •  

 • Liquidació anual de despeses i ingressos, detallant totes les despeses, agrupats per partides, enviant còpia a tots els propietaris.

 •  

 • Elaboració del Pressupost anual de despeses.

 •  

 • Convocatòria i assistència, per part de personal especialitzat, a totes les reunions ordinàries i extraordinàries necessàries durant l'exercici, sense límit ni càrrec addicional.

 • Redacció i enviament, a tots els propietaris, de les actes de les Juntes de la Comunitat i transcripció al Llibre d’Actes.

 •  

 • Si la Comunitat així ho requerís, facilitarem pressupostos d’obres pel manteniment i conservació de la finca, que hauran de ser aprovats pels membres de la Junta o la presidència segons els requisits legals.

 •  

 • Gestionem la tramitació de sinistres, que puguin succeir a la seva Comunitat, amb la Companyia d’assegurances de la Comunitat, realitzant un seguiment continu, fins la seva total resolució.

ADMINISTRADORS

CONTACTE

LA NOSTRA ADREÇA

C/ Major, 66 Local 3 - 08921 Santa Coloma de Gramenet - Barcelona​

Correu e: info@asesoriacalderon.com
Tel:  933 850 602

Fax: 933 858 633

Horari: 

Matins de 9:00 a 14:00 hores (de dilluns a divendres)

Tardes de 16:30 a 19:30 hores (de dilluns a dijous)

Clica per trobar-nos al mapa!

Formulari de Contacte

Gràcies per contactar-nos. Et respondrem el més aviat possible.

contact
bottom of page